Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

THE COMMON CHARACTERISTICS BETWEEN THE SIBERIAN TATAR TURKIC AND SOUTHERN SIBERIAN TURKIC DIALECTS (ALTAIC, KHAKAS, TUVA)
SİBİRYA TATAR TÜRKÇESİYLE GÜNEY SİBİRYA (ALTAY, HAKAS, TUVA) TÜRK LEHÇELERİ ARASINDAKİ ORTAK UNSURLAR

ADD TO MY LIST
 
Author(s): Ercan ALKAYA

Journal: Journal of Turkish Studies
ISSN 1308-2140

Volume: 4;
Issue: 8;
Start page: 273;
Date: 2009;
VIEW PDF   PDF DOWNLOAD PDF   Download PDF Original page

Keywords: Siberian Tatar Turkish | Southern Siberia | Altaic | Khakas | Tuva Sibirya Tatar Türkçesi | Güney Sibirya | Altay | Hakas | Tuva

ABSTRACT
The Siberian Tatar dialects, which constitues one of the three dialects of Tatar Turkic and which are called the Eastern (Western Siberia) dialects in Tatarian linguistics, are spoken by Tatarian Turks who live in a very scarce area in the Western Siberia district.As the Western Siberian Tatars are geographically near to the area in which the Southern Siberian dialects such as Altaic, Khakas and Tuva are spoken, they bear various common characteristics with the dialects aforementioned.In this study, the common characteristics between the Siberian Tatar dialects (Altaic, Khakas, Tuva) are dealt with, these available common characteristics are tried to be explained in terms of phonology, morphology and vocabulary. Tatar Türkçesinin üç ağız grubundan birini oluşturan ve Tatar dilbilim literatüründe Doğu (Batı Sibirya) ağızları olarak adlandırılan Sibirya Tatar ağızları, günümüzde Batı Sibirya bölgesinde oldukça dağınık bir alanda yaşayan Tatar Türklerince konuşulmaktadır.Batı Sibirya Tatarları coğrafi olarak Altay, Hakas ve Tuva gibi Güney Sibirya lehçelerinin konuşulduğu alana yakın olduğundan adı geçen lehçelerle çeşitli ortak özellikler göstermektedir. Bu çalışmada Sibirya Tatar ağızlarıyla Güney Sibirya lehçeleri (Altay, Hakas, Tuva) arasındaki ortak özellikler ele alınmış, mevcut ortak özellikler ses bilgisi, şekil bilgisi ve söz varlığı bağlamında ortaya konulmaya çalışılmıştır.

Tango Jona
Tangokurs Rapperswil-Jona

     Save time & money - Smart Internet Solutions