Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Competences Evaluation of Transport Management Specialists in Baltic States: Research of Students’ Opinion Baltijos šalių transporto vadybos specialistų kompetencijų vertinimas: studentų požiūrio tyrimas

ADD TO MY LIST
 
Author(s): Kristina Ledauskaitė

Journal: Science – Future of Lithuania
ISSN 2029-2341

Volume: 2;
Issue: 2;
Start page: 38;
Date: 2011;
Original page

Keywords: transport management specialist | competence | Lithuania | Latvia | Estonia

ABSTRACT
To develop knowledge, advanced technology and skilled labor-based economy in Lithuania, it is necessary to make an effective business interaction and practical training, and preparation of specialists to ensure the ability to compete in European labor markets, and general capacity building. Common started training for professionals is to consider raising questions as to develop people in constantly changing global context. Several years of the research done in Lithuania, Latvia and Estonia transport sectors, has allowed the evaluating of the general competencies of these area specialists, and showed that specialists working in transport/logistics area are faced with lack of practical skills. The eliminating of these lacks requires close cooperation between the educational institutions and transport and/or logistics sector cooperation.Article in LithuanianSiekiant plėtoti žiniomis, aukštosiomis technologijomis bei kvalifikuotu darbu paremtą šalies ekonomiką bei siekiant užtikrinti gebėjimą konkuruoti Europos darbo rinkoje, būtina efektyvi verslo ir praktinio rengimo sąveika. Tačiau šiuolaikiniai ekonomistai vis dažniau pradeda kalbėti apie „žmogiškąjį kapitalą“, kuris labai artimai susijęs su darbo jėgos ir verslumo veiksniais. Ši sąvoka suprantama kaip teorinis ir praktinis išsilavinimas, didinantis darbo pajėgumą. Todėl specialisto gebėjimai ir kompetencija yra vienas iš svarbiausių veiksnių, užtikrinančių įmonės sėkmę rinkoje. Keletą metų iš eilės atliekami tyrimai Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje leido įvertinti transporto vadybos specialistų bendrąsias kompetencijas, parodė, kaip šios srities specialistai darbo rinkoje susiduria su praktinių įgūdžių stoka. Norint šalinti šiuos trūkumus būtinas glaudus mokymo institucijų ir transporto ir (ar) logistikos sektoriaus bendradarbiavimas.Straipsis lietuvių kalba 
Why do you need a reservation system?      Affiliate Program