Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

CONCEPT OF TRANSLATION AND INTERPRETATION OF TRANSLATION ISSUE IN TURKISH MESNEVIS WITHIN THE CONTEXT OF CLASSICAL LITERATURES
TERCÜME KAVRAMI VE TÜRKÇE MESNEVİLERDE TERCÜME MESELESİNİN KLÂSİK EDEBİYATLAR BAĞLAMINDA YORUMLANMASI DENEMESİ

ADD TO MY LIST
 
Author(s): Ayşe YILDIZ

Journal: Journal of Turkish Studies
ISSN 1308-2140

Volume: 4;
Issue: 7;
Start page: 939;
Date: 2009;
VIEW PDF   PDF DOWNLOAD PDF   Download PDF Original page

Keywords: Mesnevi | classical Turkish literature | rewriting | translation | classics mesnevi | klâsik Türk edebiyatı | yeniden yazım | tercüme | klâsikler

ABSTRACT
It is known that stories in mesnevis included in the group of mesnevis with themes of love and adventure in Turkish mesnevi tradition are rewritten by taking mesnevi themes of Persian (generally) and Arabic (sometimes) literature as model. Rewriting a story with the same theme in the form of mesnevi brought about the accusations of “Persian imitation” for mesnevis and “imitator” for mesnevi poets. However, it was ignored in these criticisms that literary translation has a style and recreation influence on classical literature traditions. This article aims at interpreting the tradition of rewriting the same theme seen in classical literatures and in classical periods of literatures within the context of Classical Turkish literature and at examining literary translation/rewriting perception. Türk mesnevi geleneğinde aşk ve macera konulu mesneviler grubuna dâhil edilen mesnevilerde hikâyenin, genellikle Fars zaman zaman da Arap edebiyatının mesnevi konuları model alınarak yeniden yazıldığı bilinmektedir. Aynı konulu bir hikâyenin mesnevi formunda yeniden yazımı, çok kere mesneviler için “Acem taklidi” ve mesnevi şairleri için “taklitçi/mukallit” suçlamalarını beraberinde getirmiştir. Ancak bu eleştirilerde edebî çevirinin klâsik edebiyat geleneklerinde adeta bir tarz ve yeniden yaratma etkinliği olduğu göz ardı edilmiştir. Bu makalede, klâsik edebiyatlarda ve edebiyatların klâsik dönemlerinde görülen aynı konunun yeniden yazımı geleneğinin Klâsik Türk edebiyatı bağlamında yorumlanması; edebî tercüme/yeniden yazım algılanışının sorgulanması amaçlanmaktadır.
Save time & money - Smart Internet Solutions     

Tango Rapperswil
Tango Rapperswil