Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

CONCEPT TRANSLATIONS FROM RUSSIAN TAKEN BY ALTAIC/OYROT TURKISH
ALTAY/OYROT TÜRKÇESİNİN RUSÇADAN YAPTIĞI KAVRAM ÇEVİRİLERİ

ADD TO MY LIST
 
Author(s): Mehmet ÖZEREN

Journal: Journal of Turkish Studies
ISSN 1308-2140

Volume: 4;
Issue: 8;
Start page: 1964;
Date: 2009;
VIEW PDF   PDF DOWNLOAD PDF   Download PDF Original page

Keywords: Altaic / Oyrot Turkish | Russian | concept translation. Altay / Oyrot Türkçesi | Rusça | kavram çevirisi.

ABSTRACT
Altaic Turkish has been under the influence of Mongolian and Russian for long years. Especially, from the beginning of the 19th century, it has been connected with Russian and as a result of this connection, in addition to taking vocabulary it has also done concept translations from Russian. In this study, the concept translations taken from Russian’s colloquial language by Altaic Turkish are given under several titles with their reasons and characteristics. Altay Türkçesi, uzun yıllar Moğolca ve Rusçanın etkisi altında yaşamıştır. Özellikle 19. yüzyılın başlarından itibaren Rusça ile ilişki içerisinde bulunmuş ve bu ilişki neticesinde Rusçadan aldığı söz varlığının yanı sıra Rusçadan kavram çevirileri de yapmıştır. Bu çalışmada da Altay Türkçesinin günlük hayatta Rusçadan yaptığı kavram çevirileri çeşitli başlıklar altında, sebep ve nitelikleriyle verilmiştir.

Tango Jona
Tangokurs Rapperswil-Jona

     Save time & money - Smart Internet Solutions