Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

CONTRIBUTION TOTURKISH RELIGION HISTORY “A PRAY BASED ON KRYMCHAK”
TÜRK DİNİ TARİHİNE KATKI “KIRIMÇAKÇA BİR DUA” ÜZERİNE

ADD TO MY LIST
 
Author(s): Abdullah KÖK

Journal: Journal of Turkish Studies
ISSN 1308-2140

Volume: 4;
Issue: 8;
Start page: 1784;
Date: 2009;
VIEW PDF   PDF DOWNLOAD PDF   Download PDF Original page

Keywords: Krymchak | Pray | Kıpchak | Krymchak religion Kırımçak | Dua | Kıpçak | Kırımçak Dini.

ABSTRACT
In this study, I have deal with pray text, which dates to us from the Krymchaks from Turkish Kıpchak. You can see some information about Krymchak such as their ethnicity, their language and their religion before the pray text. One of the prays text, which existed in the oral ethnicity of Krymchaks and reached to our lives, transcribed to Turkiye turkish and it was indexing. The language properties and the language of the Krymchaks were extracted from this pray text. Bu çalışmada Kıpçak Türklerinden Kırımçaklar ve onlardan bize kadar ulaşan dua metni üzerinde durulmuştur. Dua metninden önce Kırımçakların etnik kökenleri, dilleri ve dinleri hakkında bilgi verilmiştir. Kırımçaklar’ın sözlü kültürlerinde yaşayan ve bize kadar ulaşan dualarından birisinin çeviri yazısı yapılıp, Türkiye Türkçesine aktarılıp dizini hazırlanmıştır. Dua metninden hareketle Kırımçakların dili ve dillik özellikleri çıkarılmaya çalışılmıştır.

Tango Rapperswil
Tango Rapperswil

     Affiliate Program