Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

CONTRIBUTIONS OF RUMELIAN POETS TO CLASSICAL TURKISH LITERATURE
RUMELİ ŞAİRLERİNİN KLÂSİK TÜRK ŞİİRİNE KATKILARI

ADD TO MY LIST
 
Author(s): Halil ÇELTİK

Journal: Journal of Turkish Studies
ISSN 1308-2140

Volume: 4;
Issue: 8;
Start page: 804;
Date: 2009;
VIEW PDF   PDF DOWNLOAD PDF   Download PDF Original page

Keywords: Classical Turkish Literature | Rumelia | Rumelian poets | poem | shehrengiz | syllabic meter. Klâsik Türk Şiiri | Rumeli/Balkanlar | Rumeli şairi | şiir | şehrengîz | hece vezni

ABSTRACT
The Rumelian poets play an important role in Classical Turkish Literature. Many of the poets' birth places that are mentioned in the biography (tezkire) are Rumelia. They leaded about some subjects and had contributions in Classical Turkish Literature.Writing shehrengiz is started by Rumelian poets in our literature. Divan poets used syllabic meter together with aruz meter while they were writing their poems. Syllabic meter in Classical Turkish Literature is started by Rumelian poets. Rumelian poets mentioned real beloveds and lovers in their poems more than the other poets. In this study, contributions of Rumelian poets to Classical Turkish Literature will be mentioned by giving examples. Rumeli şairlerinin Klâsik Türk Şiiri içerisinde ayrı bir yerleri vardır. Tezkirelerde yer alan şairlerin büyük bir çoğunluğu Rumeli doğumludur. Onlar bazı konularda öncülük ederek Klâsik Türk Şiirine önemli katkılar sağlamışlardır. Edebiyatımızda şehrengîz yazma geleneğini Rumeli şairleri başlatmışlardır.Divan şairleri, aruz vezninin yanında hece vezniyle de şiirler yazmışlardır. Klâsik Türk Şiirinde hece vezniyle şiir yazma eğilimini başlatanlar Rumeli şairleridir.Rumeli şairlerindeki sevgili ve âşık tipleri, diğer şairlerinkine göre daha gerçekçidir.Burada, Rumeli şairlerinin Klâsik Türk Şiirine katkıları, örneklerle anlatılacaktır.

Tango Rapperswil
Tango Rapperswil

     Save time & money - Smart Internet Solutions