Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Una Crocefissione e una Pietà di Michelangelo per gli ‘spirituali’

ADD TO MY LIST
 
Author(s): Maria Forcellino

Journal: Incontri : Rivista Europea di Studi Italiani
ISSN 0169-3379

Volume: 26;
Issue: 1;
Start page: 16;
Date: 2011;
Original page

Keywords: Michelangelo Buonarroti | spirituali | Crocefissione | Pietà | Tommaso dei Cavalieri

ABSTRACT
Een Kruisiging en een Pietà van Michelangelo voor de ‘spirituali’Maria Forcellino reconstrueert de verschillende fasen van haar onderzoek rond twee paneelschilderingen, een Kruisiging en een Pietà. Op grond van stilistische kenmerken en materiaaltechnische gegevens, kunnen deze paneelschilderingen toegeschreven worden aan Michelangelo Buonarroti. Zij waren bekend in de groep van ‘spirituali’, religieuze hervormers met wie de kunstenaar nauwe betrekkingen had in de jaren dertig en veertig van de zestiende eeuw. Samen met haar broer, de kunsthistoricus en restaurator Antonio Forcellino, begon de schrijfster enkele jaren geleden aan de zoektocht naar de twee schilderijen. Inmiddels is, mede door middel van infrarood-reflectografie, de toeschrijving aan Michelangelo nader bevestigd.
Affiliate Program     

Tango Rapperswil
Tango Rapperswil