Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

CRTICE IZ POVIJESTI SOCIJALNOG RADA S DJECOM I MLADIMA U RIZIČNIM OKOLNOSTIMA

ADD TO MY LIST
 
Author(s): Marijana Majdak

Journal: Ljetopis Studijskog Centra Socijalnog Rada
ISSN 1846-5412

Volume: 13;
Issue: 1;
Start page: 85;
Date: 2006;
Original page

Keywords: povijest socijalnog rada | djeca i mladi s rizičnim ponašanjem | zakon prema mladim počiniteljima kaznenih djela

ABSTRACT
U okviru dvogodišnjeg projekta „Povijest socijalnog rada u Istočnoj Europi od 1900. do 1960.“ Izučavana je povijest socijalnog rada u Hrvatskoj s posebnim naglaskom na skrb o djeci i mladima. Izvori podataka za djecu i mlade u rizičnim okolnostima u Hrvatskoj u razdoblju 1900.-1960. bili su dokumentacija i literatura Državnog arhiva, Gradskog arhiva grada Zagreba, arhive ustanova za djecu i omladinu, Nacionalna i sveučilišna knjižnica te razgovor sa živućim osobama koje su sudjelovale u radu s tom populacijom. Ovdje je dan prikaz glavnih problema u društvu vezanih uz područje skrbi za djecu i mlade s rizičnim ponašanjima, te zakonske regulative prema maloljetnim počiniteljima kaznenih djela.
Affiliate Program      Why do you need a reservation system?