Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Cukrzyca noworodkowa u dzieci z Polski centralnej - wyrównanie urodzeniowego niedoboru masy ciała po zastosowaniu insulinoterapii

ADD TO MY LIST
 
Author(s): Agnieszka Gach | Olga Wegner | Beata Mianowska | Krystyna Wyka | Małgorzata Zawodniak-Szałapska | Joanna Nazim | Jerzy Bodalski | Wojciech Młynarski

Journal: Przegląd Pediatryczny
ISSN 0137-723X

Volume: 37;
Issue: 3;
Start page: 263;
Date: 2007;
VIEW PDF   PDF DOWNLOAD PDF   Download PDF Original page

Keywords: cukrzyca noworodkowa | wyrównanie urodzeniowego niedoboru masy ciała

ABSTRACT
Wprowadzenie: Dane z piśmiennictwa wskazują, że utrwalona cukrzyca noworodkowa pojawiająca się w pierwszych 6 miesiącach życia jest związana z mutacjami w genach kodujących białka niezbędne do prawidłowego funkcjonowania komórek P trzustki. Celem pracy było określenie rozwoju pre- i postnatalnego pacjentów z cukrzycą rozpoznaną w pierwszych miesiącach życia, leczonych w Klinice Chorób Dzieci UM w Łodzi. Materiał i metody: Do badania włączono 10 pacjentów; mediana wieku w momencie rozpoznania cukrzycy wynosiła 2,25 (0,1; 6,2) miesiąca. Wyniki: W badanej grupie nie obserwowano obecności przeciwciał anty-GAD oraz anty-IA2 u dzieci z cukrzycą rozpoznaną do 4 mies.ż. Sugeruje to inny, niż immunologiczny charakter niedoboru insuliny. Porównanie masy ciała normalizowanej względem płci i wieku jako Z-score w momencie urodzenia i po rozpoznaniu cukrzycy w trakcie leczenia insuliną ujawniło istotną statystycznie różnicę między grupami, wynoszącą odpowiednio -1,5 (-3,2; -1,1) vs. -0,1 (-0,6; 1,3); p=0,04 dla analizy nieparametrycznej. Mediana wieku w momencie badania wynosiła 7,0 (4,0; 7,0) lat. Wnioski: Wyrównanie urodzeniowego niedoboru masy ciała świadczy prawdopodobnie o deficycie insuliny już w okresie życia płodowego i jest charakterystyczne dla dzieci z cukrzycą noworodkową uwarunkowaną genetycznie. Powyższe wyniki skłaniają do poszukiwania u badanych pacjentów mutacji w genach, których produkty białkowe pełnią kluczową rolę w insulinosekrecji.

Tango Jona
Tangokurs Rapperswil-Jona

     Affiliate Program