Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

CYPRUS TURKISH LITERATURE ITALIAN POET DANTE
KIBRIS TÜRK EDEBİYATINDA İTALYAN ŞÂİRİ DANTE

ADD TO MY LIST
 
Author(s): İlknur ÖNOL YAŞAR

Journal: Journal of Turkish Studies
ISSN 1308-2140

Volume: 4;
Issue: 8;
Start page: 1933;
Date: 2009;
VIEW PDF   PDF DOWNLOAD PDF   Download PDF Original page

Keywords: Dante | Divina Commedia | Turkish Cypriot Literature | Purgotorio | Inferno. Dante | İlahi Komedya | Kıbrıs-Türk Edebiyatı | Âraf | Cehennem.

ABSTRACT
Turkish Cypriot Literature has appeared to develop for the last fifthy years and come out as an independent literature. As the Turkish Cypriot intellectuals go through a struggle of existance, they could not establish a strong contact with the World and European Literature; besides, they have tried to follow ancient and current World and Eurepean writers from time to time. Dante Alieghieri who is an Italian poet of 13 th-14th century, is one of those writers. One might think that Shakespeare or some other British writers might have affected the Turkish Cypriot writers as the Cypriot Turks have lived under the British colonial administration for a long time. However, when a number of approximate 170 poem books that are published from 1920s through current day are investigated, it is seen that Turkish Cypriot poets and writers refered to Dante by various means, and used similar motives inspiring from ”Inferno“ chapter of Divina Commedia. It is also identical in Turkish Literature. Rauf Raif Denktaş, Semih Sait Umar, Pembe Marmara, Aydın Adamoğlu, Fikret Demirağ, Özbil Bedri, Zeki Ali, Özker Yaşın, Hatice İntaç, Feriha Altıok, Taner Baybars are some of those Turkish Cypriot writers and poets who are inspired from Dante. Kıbrıs Türk Edebiyatı son elli yılda bir gelişme göstermekte ve müstakil bir edebiyat olarak ele gelmeye başlamaktadır. Kıbrıs-Türk aydınları bir varoluş mücadelesi içinden geçtikleri için Avrupa ve Dünya edebiyatlarıyla büyük bir bağ kuramamışlar; bununla birlikte zaman zaman Avrupa ve Dünya yazarlarını takibe çalışmışlardır. Bunlardan biri de 13-14.yy İtalyan şâiri Dante Alighieri’dir. Kıbrıs Türkleri uzun süre İngiliz sömürge yönetimi altında kalmaları dolayısıyla öncelikle insanın aklına Shakespeare ve diğer İngiliz yazarlarının Kıbrıs Türk edebiyatçılarına etki edebileceği gibi bir fikir gelebilir. Ancak 1920’lerden günümüze Kıbrıs’ta çıkan 170’e yakın şiir kitabı incelendiğinde Kıbrıs-Türk şâir ve yazarlarının çeşitli vesilelerle Dante’ye göndermelerde bulundukları, onun İlahi Komedya’sının “Cehennem” kısmından etkilenerek eserlerine benzer motifler yerleştirdikleri görülmektedir. Bu durum Türkiye Edebiyatında da böyledir. Kıbrıs-Türk Edebiyatında Dante’den etkilenen, ilham alan yazarlar ve şâirler arasında Rauf Raif Denktaş, Semih Sait Umar, Pembe Marmara, Aydın Adamoğlu, Fikret Demirağ, Özbil Bedri, Zeki Ali, Özker Yaşın, Hatice İntaç, Feriha Altıok, Taner Baybars, Altay Burağan gibi isimler yer almaktadır.
Affiliate Program     

Tango Jona
Tangokurs Rapperswil-Jona