Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Czech higher education. From elite to universal education 1989 – 2009 (České vysoké školství. Na cestě od elitního k univerzálnímu vzdělávání 1989 – 2009)

ADD TO MY LIST
 
Author(s): Vladimír Roskovec

Journal: Central European Journal of Public Policy
ISSN 1802-4866

Volume: 4;
Issue: 1;
Start page: 132;
Date: 2010;
Original page
Affiliate Program     

Tango Rapperswil
Tango Rapperswil