Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Częstość występowania populacji metanogennej wśród dzieci i młodzieży miasta Gdańska

ADD TO MY LIST
 
Author(s): Barbara Kamińska | Piotr Landowski | Marta Bogotko | Adam Szarszewski | Maria Korzon

Journal: Pediatria Współczesna
ISSN 1507-5532

Volume: 4;
Issue: 3;
Start page: 265;
Date: 2002;
VIEW PDF   PDF DOWNLOAD PDF   Download PDF Original page

Keywords: bakterie zużywające wodór | metan | jelito grube | dzieci

ABSTRACT
Autorzy oceniali częstość występowania metanu w powietrzu wydychanym przy zastosowaniu wodorowego testu oddechowego na czczo i następnie po doustnym obciążeniu laktozą. Badaniami objęto 1162 dzieci i młodzieży z miasta Gdańska. Obecność metanu stwierdzono u 288 dzieci (24,8%). Zaobserwowano, że wraz z wiekiem wzrasta ilość dzieci metanopozytywnych. Konieczna wydaje się dalsza obserwacja i diagnostyka tej grupy w aspekcie chorób zapalnych, czynnościowych oraz nowotworowych przewodu pokarmowego.

Tango Jona
Tangokurs Rapperswil-Jona

     Affiliate Program