Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Częstość zakażenia hbv i hcv u dzieci ze schorzeniami serca

ADD TO MY LIST
 
Author(s): Barbara Tyczyńska-Hoffmann | Mieczysława Czerwionka-Szaflarska | Andrzej Nowak | Grażyna Swincow

Journal: Pediatria Współczesna
ISSN 1507-5532

Volume: 2;
Issue: 3;
Start page: 197;
Date: 2000;
VIEW PDF   PDF DOWNLOAD PDF   Download PDF Original page

Keywords: zakażenia HCV | HBV | dzieci | choroby serca

ABSTRACT
Wprowadzenie: Zakażenia HBV i HCV stanowią ważny problem epidemiologiczny. Szerzą się głównie drogą ekspozycji na krew i produkty krwiopochodne, a także w czasie zabiegów lekarskich i pielęgniarskich przebiegających z przerwaniem ciągłości tkanek. Grupę zwiększonego ryzyka stanowią wielokrotni biorcy krwi oraz dzieci z przewlekłymi schorzeniami, narażone na liczne hospitalizacje i inwazyjne zabiegi diagnostyczne i terapeutyczne. Cel: Celem pracy była ocena częstości zakażenia wirusami hepatotropowymi (HBV i HCV) u dzieci ze schorzeniami serca oraz oszacowanie, czy stanowią one grupę zwiększonego ryzyka zachorowania na wirusowe zapalenie wątroby typu B i/lub C. Materiał: U 107 dzieci płci obojga w wieku od 2 do 18 roku życia, objętych opieką Przyklinicznej Poradni Kardiologicznej, przeprowadzono badania w kierunku zakażenia wirusem B i C zapalenia wątroby. Metodyka: Antygen HBs oraz przeciwciała anty-HCV oznaczano metodą immunoenzymatyczną ELISA przy użyciu testów firmy Abbott. Wszystkie dodatnie wyniki w kierunku zakażenia HCV były potwierdzone oznaczeniem HCV RNA (metodą PCR). U każdego zakażonego dziecka przeprowadzono badanie podmiotowe, uzyskując informacje na temat częstości dotychczasowych hospitalizacji, przebytych zabiegów operacyjnych czy inwazyjnych badań diagnostycznych. Wyniki: Zakażenie HBV stwierdzono u 5 dzieci, co stanowiło 4,7% badanej grupy, natomiast wirusem HCV u 7 dzieci (6,5%). U żadnego nie wykazano współistnienia zakażenia wirusem B i C. Wszystkie dzieci były uprzednio więcej niż trzykrotnie leczone szpitalnie, a u 42% zakażonych wirusem C zapalenia wątroby wykonano zabiegi z przerwaniem częstości tkanek. Wnioski: 1. U dzieci ze schorzeniami serca, często hospitalizowanych, stwierdza się znacznie częściej niż w populacji ogólnej zakażenie HBV i HCV. 2. Niezbędne jest objęcie tych dzieci szczepieniami ochronnymi przeciwko wirusowemu zapaleniu wątroby typu B oraz rutynowymi badaniami przesiewowymi w kierunku zakażenia HCV.
Affiliate Program     

Tango Jona
Tangokurs Rapperswil-Jona