Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Częstość zakażenia wirusem G zapalenia wątroby u dzieci z wybranymi schorzeniami wątroby - badania wstępne

ADD TO MY LIST
 
Author(s): Ewa Łoś | Mieczysława Czerwionka-Szaflarska

Journal: Pediatria Współczesna
ISSN 1507-5532

Volume: 2;
Issue: 3;
Start page: 201;
Date: 2000;
VIEW PDF   PDF DOWNLOAD PDF   Download PDF Original page

Keywords: HGV | wirusowe zapalenie wątroby | dzieci

ABSTRACT
Wprowadzenie: W 1995 roku wyizolowano nowy wirus zapalenia wątroby - wirus typu G (HGV). Znaczenie HGV jako czynnika hepatotropowego jest do dzisiaj kontrowersyjne. Cel pracy: Określenie częstości występowania zakażenia wirusem HGV u dzieci z wybranymi schorzeniami wątroby. Materiał i metodyka: Analizą objęto 103 dzieci obu płci, w wieku od 2 do 15 lat. Pacjentów podzielono na trzy grupy: z przewlekłym zapaleniem wątroby (pzw) typu B, z pzw typu C i niezakażonych wirusami zapalenia wątroby B i C, z wykładnikami uszkodzenia wątroby. Surowice badano na obecność HGV-RNA. Wyniki poddano analizie statystycznej. Wyniki: Spośród 103 pacjentów 21 (20,4%) było zakażonych HGV. Częstość występowania zakażenia HGV była następująca: wśród pacjentów z pzw typu B - 16%; z pzw typu C - 11 %; bez markerów serologicznych zapalenia wątroby typu B i C, ale z wykładnikami biochemicznymi uszkodzenia wątroby - 40%. Częstość zakażenia HGV była porównywalna u dziewcząt (21,4%) i chłopców (19,7%), u pacjentów hospitalizowanych w przeszłości (20,2%) i nigdy nie hospitalizowanych (22,2%). Wśród zakażonych HGV było mniej dzieci leczonych interferonem niż wśród niezakażonych (14,2% w porównaniu do 37,8%). Wnioski: Zakażenie HGV występuje u dzieci ze schorzeniami wątroby z częstością od 11 do 40%. Rzadsze występowanie tego wirusa obserwowano u pacjentów z przewlekłym zapaleniem wątroby, którzy byli leczeni interferonem.
Save time & money - Smart Internet Solutions     

Tango Rapperswil
Tango Rapperswil