Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Czy możliwe jest leczenie opioidem bez wywoływania zaburzeń przewodu pokarmowego? Zastosowanie preparatu złożonego oksykodonu w połączeniu z naloksonem w świetle dowodów klinicznych

ADD TO MY LIST
 
Author(s): Tomasz Dzierżanowski | Aleksandra Ciałkowska-Rysz

Journal: Medycyna Paliatywna
ISSN 2081-0016

Volume: 3;
Issue: 3;
Start page: 121;
Date: 2011;
Original page

Keywords: ból nowotworowy | opioidy | oksykodon | nalokson

ABSTRACT
Leczenie bólu nowotworowego ma na celu zapewnienie największej możliwej do uzyskania ulgiprzy najmniejszej liczbie działań niepożądanych i zastosowaniu najdogodniejszej drogi podanialeku. Stosowanie opioidów prowadzi często do wystąpienia uporczywych działań niepożądanych,spośród których najczęstszy problem w opiece paliatywnej stanowi zaparcie.W2009 r. Grupa RoboczaEkspertów Polskiego Towarzystwa Medycyny Paliatywnej (PTMP) opracowała wytyczne profilaktykii leczenia zaparć u pacjentów objętych opieką paliatywną, w których jako jedną z metodwykorzystywanych u chorych wymagających podawania silnych opioidów zaleca się stosowaniepreparatu złożonego z opioidu i antagonisty receptorów opioidowych. W niniejszym opracowaniuprzedstawiono właściwości farmakologiczne preparatu oksykodonu z naloksonem oraz dokonanoomówienia wybranych dobrej jakości badań klinicznych. Na podstawie tych badań można wnioskować,że zastosowanie tabletek o powolnym uwalnianiu oksykodonu z naloksonem stanowipostęp w kierunku zapewnienia skutecznej analgezji w bólu o natężeniu umiarkowanymdo silnegoprzy jednoczesnym ograniczeniu działań niepożądanych ze strony przewodu pokarmowego.
Why do you need a reservation system?      Affiliate Program