Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Czy określanie obecności bakterii Helicobacter pylori w jamie ustnej jest pomocne w diagnostyce i monitorowaniu zakażenia Helicobacter pylori w żołądku?

ADD TO MY LIST
 
Author(s): Zbigniew Namiot | Dorota B. Namiot

Journal: Polish Gastroenterology
ISSN 1232-9886

Volume: 7;
Issue: 1;
Start page: 41;
Date: 2000;
VIEW PDF   PDF DOWNLOAD PDF   Download PDF Original page

Keywords: Helicobacter pylori | jama ustna

ABSTRACT
Określanie obecności Helicobacter pylori (H.p.) w jamie ustnej ma ciągle małe znaczenie praktyczne. Składa się na to wiele przyczyn: 1) brak jednolitej strategii pobierania materiału i metod identyfikacji H.p. w pobranym z jamy ustnej materiale, 2) trudności w udokumentowaniu, że ten sam szczep H.p., który znajduje się w jamie ustnej, jest też obecny w żołądku, oraz 3) brak danych wskazujących, że H.p. obecny w jamie ustnej musi być w każdym przypadku przyczyną zakażenia żołądka. Zagadnienia związane z określaniem H.p. w jamie ustnej zostały szczegółowo omówione w pracy.
Save time & money - Smart Internet Solutions     

Tango Jona
Tangokurs Rapperswil-Jona