Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Czy rozpoznanie zespołu jelita nadwrażliwego na podstawie III Kryteriów Rzymskich jest łatwiejsze niż na podstawie II Kryteriów Rzymskich?

ADD TO MY LIST
 
Author(s): Agnieszka Lewandowska | Agata Mulak | Anna Susło | Jarosława Semianów-Wejchert | Leszek Paradowski

Journal: Polish Gastroenterology
ISSN 1232-9886

Volume: 14;
Issue: 6;
Start page: 411;
Date: 2007;
VIEW PDF   PDF DOWNLOAD PDF   Download PDF Original page

Keywords: zespół jelita nadwrażliwego | II Kryteria Rzymskie | III Kryteria Rzymskie

ABSTRACT
Wprowadzenie: Zespół jelita nadwrażliwego (irritable bowel syndrome - IBS) to częste schorzenie czynnościowe przewodu pokarmowego, które charakteryzuje się bólem lub dyskomfortem wjamie brzusznej, mającym związek z zaburzeniami defekacji. Na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat kilka razy wprowadzano modyfikacje kryteriów diagnostycznych IBS. Celem powyższych zmian była pomoc w ustaleniu właściwego rozpoznania tej choroby. Cel pracy: Porównanie przydatności klinicznej II i III Kryteriów Rzymskich u chorych z IBS. Materiał i metody: Analizą objęto 200 historii chorób pacjentów hospitalizowanych w Klinice Gastroenterologii i Hepatologii AM we Wrocławiu w latach 2004-2005. Badana grupa chorych spełniała III Kryteria Rzymskie IBS. Wyniki: Po przeprowadzonej analizie stwierdzono, że jedynie u części chorych (90%) można było rozpoznać IBS zgodnie z II Kryteriami Rzymskimi. Wnioski: III Kryteria Rzymskie umożliwiają rozpoznanie IBS u większej liczby chorych niż przy zastosowaniu II Kryteriów Rzymskich. Nie wykazano istotnych różnic w częstości poszczególnych postaci IBS rozpoznawanych według obu Kryteriów. U pacjentów z objawami alarmującymi w wywiadzie wskazana jest diagnostyka pozwalająca wykluczyć obecność chorób organicznych.
Affiliate Program     

Tango Rapperswil
Tango Rapperswil