Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Czy zamienne stosowanie klasyfikacji zaawansowania nowotworów endometrium według Międzynarodowej Federacji Ginekologów i Położników z 1988 roku i z 2009 roku może prowadzić do istotnych pomyłek klinicznych?

ADD TO MY LIST
 
Author(s): Leszek Gottwald | Małgorzata Moszyńska-Zielińska | Grzegorz Surkont | Jerzy Korczyński | Wiesław Tyliński | Jarosław Szwalski | Michał Spych

Journal: Przegląd Menopauzalny
ISSN 1643-8876

Volume: 15;
Issue: 5;
Start page: 372;
Date: 2011;
Original page

Keywords: endometrial adenocarcinoma | endometrioid | staging | FIGO 1988 Staging System | FIGO 2009 Staging System

ABSTRACT
Introduction: Since 2009 the new FIGO Staging System of endometrial cancer, which changed the previousFIGO 1988 Staging System, has been present. Unfortunately, parallel use of both classifications is observed.Aim of study: to assess whether parallel use of the 2009 and the 1988 FIGO staging systems can causesignificant therapeutic mistakes in patients with endometrioid endometrial cancer.Material and methods: We analysed 262 patients with endometrioid endometrial cancer. The endometrialcancers were staged in both classifications. We analysed possible therapeutic mistakes caused by diverse nomenclature.Results: The patients at low risk, intermediate risk, and high risk for relapse were presented in: 110 (41.6%),109 (42.0%) and 43 (16.4%) cases, respectively. The possibility of inappropriate qualification for adjuvant treatmentoccurred in 102 patients (38.9%) if they were staged in the FIGO 1988 classification and interpreted as theFIGO 2009 classification, and similarly, in 65 patients (24.8%) if they were staged in the FIGO 2009 classificationand interpreted as the FIGO 1988 classification. The risk of a decision mistake in terms of the adjuvant treatmentdue to diverse nomenclature was observed commonly in 167 patients (63.7%).Conclusions: The common use of both FIGO staging systems for endometrioid endometrial cancer cancause significant therapeutic mistakes in terms of the adjuvant treatment. There is a need to use only the newFIGO 2009 Staging System for endometrial cancer and stop using the FIGO 1988 Staging System to avoid therapeuticmistakes.
Why do you need a reservation system?      Affiliate Program