Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Czynniki prognostyczne progresji radiologicznej w reumatoidalnym zapaleniu stawów

ADD TO MY LIST
 
Author(s): Piotr Wiland

Journal: Reumatologia
ISSN 0034-6233

Volume: 48;
Issue: 4;
Start page: 213;
Date: 2010;
Original page

Keywords: progresja radiologiczna | czynniki prognostyczne | infliksymab | model ryzyka | reumatoidalne zapalenie stawów

ABSTRACT
Możliwość przewidywania odległych konsekwencji reumatoidalnegozapalenia stawów ma zasadnicze znaczenie dla podejmowaniawłaściwych decyzji terapeutycznych u danego chorego. Markeryprognostyczne są pomocne w identyfikacji chorych o dużym ryzykuszybkiej progresji radiologicznej. Utwierdzają one lekarzaw decyzji o rozpoczęciu intensywnego leczenia u chorych z możliwąznaczną destrukcją stawów w ciągu następnych kilku lat.W artykule zaprezentowano pilotażowy model ryzyka dla przewidywaniaszybkiej progresji radiologicznej. W celu stworzenia tegomodelu posłużono się danymi, w tym wynikami badań radiologicznychpochodzącymi z badania ASPIRE, w którym porównywanomonoterapię metotreksatem z leczeniem skojarzonym metotreksatemi infliksymabem. W tym modelu wybrano wyjściowe parametry,które są łatwe do uzyskania w rutynowej praktyce klinicznej,takie jak: stężenie białka C-reaktywnego, wartość odczynuopadania krwinek czerwonych, liczbę obrzękniętych stawów orazmiano czynnika reumatoidalnego. Ten macierzowy model ryzykamoże być przydatny w ocenie ryzyka postępującego uszkodzeniastawów, szczególnie u chorych z wczesnym zapaleniem stawów.
Save time & money - Smart Internet Solutions      Why do you need a reservation system?