Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Czynniki wzbudzające i hamujące apoptozę w błonie śluzowej żołądka u dzieci zakażonych Helicobacter pylori

ADD TO MY LIST
 
Author(s): Elżbieta Maciorkowska | Ewa Ryszczuk | Maciej Kaczmarski

Journal: Pediatria Współczesna
ISSN 1507-5532

Volume: 10;
Issue: 3;
Start page: 143;
Date: 2008;
VIEW PDF   PDF DOWNLOAD PDF   Download PDF Original page

Keywords: apoptoza | Helicobacter pylori | dzieci

ABSTRACT
Apoptoza jest procesem fizjologicznej, zaprogramowanej śmierci komórki, niezbędnej do utrzymania wewnątrzkomórkowej home­ostazy. W zakażeniu Helicobacter pylori (H. pylori) częstość występowania komórek apoptycznych wzrasta od 3 do 16%. Czynnikami wzbudzającymi procesy apoptozy w zakażeniu H. pylori są: czynniki zjadliwości - VacA, CagA, lipopolisacharyd (LPS), peptyd akty­wujący monocyty, amoniak, ureaza, prozapalne cytokiny. Z drugiej strony, istnieją 2 podstawowe szlaki patogenetyczne, poprzez które przebiegają procesy apoptozy w błonie śluzowej gospo­darza. Wyróżniamy tu szlak patogenetyczny zewnętrzny, czyli receptorowy, zachodzący przy udziale takich receptorów, jak CD95 i receptor dla naskórkowego czynnika wzrostu (epidermal factorgrowth receptor— EGFR), oraz szlak patogenetyczny wewnętrz­ny, zachodzący przy udziale białek mitochondrialnych z rodziny bcl-2. Mechanizmy apoptozy powinny być rozważane już u pacjentów pediatrycznych zakażonych H. pylori, gdyż apoptoza w zapaleniu błony śluzowej żołądka może mieć ważne implikacje kliniczne. Wyniki badań wskazują na możliwość udziału apoptozy w patogene­zie choroby wrzodowej żołądka, zaś w przebiegu wieloletniego zakażenia H. pylori nasilona apoptoza, niezrównoważona wzmożoną proliferacją, może prowadzić do zaniku błony śluzowej żołądka.

Tango Jona
Tangokurs Rapperswil-Jona

     Affiliate Program