Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Czynnościowe zaburzenia przewodu pokarmowego u dzieci z przewlekłymi nieorganicznymi bólami brzucha

ADD TO MY LIST
 
Author(s): Anna Plocek | Ewa Toporowska-Kowalska | Krystyna Wąsowska-Królikowska

Journal: Pediatria Współczesna
ISSN 1507-5532

Volume: 13;
Issue: 4;
Start page: 203;
Date: 2011;
VIEW PDF   PDF DOWNLOAD PDF   Download PDF Original page

Keywords: kryteria rzymskie | czynnościowe zaburzenia przewodu pokarmowego | przewlekłe bóle brzucha | dzieci | |

ABSTRACT
Wprowadzenie: Czynnościowe zaburzenia przewodu pokarmowego (czpp) obejmują przewlekłe lub nawracające objawy ze strony przewodu pokarmowego. Celem nowej, uaktualnionej III klasyfikacji rzymskiej jest pozytywna, oparta na objawach diagnostyka czpp. Istnieje możliwość nakładania różnych jednostek chorobowych czpp. Celem pracy była ocena częstości występowania czpp wśród dzieci z przewlekłymi czynnościowymi dolegliwościami bólowymi ze strony jamy brzusznej oraz ocena częstości współwystępowania jednostek chorobowych czpp. Materiał i metodyka: Do badania zakwalifikowano 272 dzieci (116 chłopców i 156 dziewczynek) w wieku 4-18 lat (średnia wieku 11,95±3,89 roku), hospitalizowanych od stycznia 2009 r. do marca 2010 r. w Klinice Alergologii, Gastroenterologii i Żywienia Dzieci UM w Łodzi z powodu przewlekłych bólów brzucha, tj. trwających od co najmniej 2 miesięcy. Dzieci z podejrzeniem przewlekłych czynnościowych bólów brzucha diagnozowano korzystając z III kryteriów rzymskich dla czpp (H1-H3) i oryginalnego kwestionariusza dotyczącego objawów ze strony przewodu pokarmowego u dzieci (za zgodą dr L.S. Walker). Wyniki: W grupie 272 dzieci, u których nie stwierdzono przyczyny organicznej zgłaszanych dolegliwości, 238 (88%) spełniało kryteria diagnostyczne III klasyfikacji rzymskiej dla przynajmniej jednej jednostki chorobowej czpp. Spośród 272 dzieci z nieorganiczną etiologią bólów brzucha, 176 (65%) spełniło III kryteria rzymskie dla jednej, 59 (22%) dla dwóch, a 3 (1%) dla trzech jednostek chorobowych czpp. Najczęstszymi rozpoznaniami był zespół jelita drażliwego (n=104; 38%), migrena brzuszna (n=51; 20%), czynnościowy ból brzucha (n=45; 17%) i czynnościowa dyspepsja (n=36; 13%). Współwystępowanie czpp najczęściej dotyczyło zespołu jelita drażliwego (irritable bowel syndrome - IBS) i aerofagii (15/272; 6%), IBS i migreny brzusznej (13/272; 5%) oraz migreny brzusznej i zespołu cyklicznych wymiotów (6/272; 2%). Wnioski: 1. Czynnościowe zaburzenia przewodu pokarmowego, związane z bólem brzucha, są najczęstszą przyczyną przewlekłych nieorganicznych bólów brzucha u dzieci. 2. Najczęstszą przyczyną przewlekłych czynnościowych bólów brzucha były IBS i migrena brzuszna. 3. Przeprowadzone badania wskazują na możliwość nakładania (współwystępowania) różnych jednostek chorobowych czpp, najczęściej migreny brzusznej i aerofagii z IBS.
Save time & money - Smart Internet Solutions     

Tango Rapperswil
Tango Rapperswil