Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

DACĂ COMUNICARE NU E, DIPLOMAŢIE NU E!

ADD TO MY LIST
 
Author(s): Constantin Frosin

Journal: Acta Universitatis Danubius : Communicatio
ISSN 1844-7562

Volume: 2;
Issue: 1;
Start page: 139;
Date: 2008;
Original page

ABSTRACT
Orice societate, orice organism care caută să se dezvolte, trebuie să sesupună anumitor reguli - fie doar si pentru a evita dezordinea. O formă de ierarhieexistă, se stie, în orice societate organizată. De îndată ce grupările umane cele maiprimitive au depăsit stadiul familial, se întâlneste o ordine ierarhică, în careautoritatea aparţine adesea unei caste închise, care se sprijină pe practici magice (!).In societăţile evoluate, ordinea este o necesitate ineluctabilă si imperioasă, căciinfinita complexitate a raporturilor umane impune respectarea unor reguliindispensabile desfăsurării pasnice a vieţii în comun.
Affiliate Program      Why do you need a reservation system?