Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Dagboksmetod − att beskriva slöjdarbete med elevers och lärares egna ord

ADD TO MY LIST
 
Author(s): Marléne Johansson

Journal: Techne Series : Research in Sloyd Education and Craft Science A
ISSN 1238-9501

Volume: 18;
Issue: 1;
Date: 2011;
Original page

ABSTRACT
I denna artikel ligger fokus på dagbokstexter för reflektion och lärande i skolans slöjdundervisning. Att dokumentera och skriva om sin dag och sina känslor har förekommit sedan människan började skriva. Dagböcker som lämnats åt efter-världen har blivit intressanta dokument som speglat den tid de är skrivna i. Likaså pågår idag en omfattande dokumentation av händelser som snabbt når andra via virtuella medier. Däremot har dagboksanteckningar inom slöjdforskning använts först under senare år. I artikeln redogörs för erfarenheter med dagboks-anteckningar insamlade som empiriskt forskningsunderlag vid tre tillfällen; Skolverkets första nationella utvärdering av grundskolans slöjdämne 1992–1996, NU-92 (Johansson, 1994, 1995; Skolverket, 1993, 1994a, 1994b), avhandlings-studie av Johansson (Johansson, 1999, 2002) och Skolverkets andra nationella utvärdering av grundskolans slöjdämne 2003–2007, NU-03 (Hasselskog, 2004, 2010; Johansson & Hasselskog, 2008; Skolverket, 2005, 2007).Sökord: metod, slöjd, dagbok, elev, lärare, sociokulturelltURN:NBN:no-29958
Why do you need a reservation system?      Affiliate Program