Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

DEĞERLER EĞİTİMİNİN ODAĞINDA BİR DEĞER: HZ. MUHAMMED / A VALUE AT THE FOCUS OF VALUE EDUCATION: THE PROPHET MUHAMMAD

ADD TO MY LIST
 
Author(s): Hüseyin AKYÜZ

Journal: Journal of the Human and Social Science Researches (itobiad)
ISSN 2147-1185

Volume: 1;
Issue: 3;
Start page: 272;
Date: 2012;
VIEW PDF   PDF DOWNLOAD PDF   Download PDF Original page

Keywords: Hz. Peygamber | Değer | Ahlak | Hadis | Sünnet | Değerler Eğitimi | The Prophet | Value | Ethic | Hadith | Sunna | Values Education.

ABSTRACT
Değer kavramı, aslında yeni bir mefhum değildir. O, tarihin her anında var olmasına rağmen, içinde yaşadığımız asrın zalimce uygulamaları yüzünden yeniden gündeme gelmiş ve popüler olmuştur. Asrımızın insanı, savaşlar ve ekonomik nedenler sebebiyle mutsuzluk içerisindedir. Yapılan ilmî toplantılarda batı dünyasının bu mutsuz durumdan kurtulmak, dünyayı daha yaşanabilir bir hale getirmek, bireysel ve toplumsal huzuru sağlamak için değerleri tek çıkış noktası olarak gördüğü ifade edilmektedir. Buna mukabil içerisinde bulunduğumuz doğu dünyasının ise suskun olduğu söylenmektedir. Bu bağlamda doğu dünyasının bir mensubu olarak Müslümanlar, değerlerini yeniden sesli bir şekilde gündeme taşımaları gerekmektedir. Şüphesiz değerler söz konusu olduğunda, Müslümanlar için Hz. Peygamber örnek alınması gereken önemli bir şahsiyettir. İşte bu çalışmada olumsuz değerlerin egemen olduğu bir çağda, Hz. Muhammed’in câhiliye batağına saplanmış bir toplumu İslamî değerlerle nasıl eğittiği ele alınacaktır.In fact, the concept of value isn’t a new concept. Despite it had been existing during the history, it has came up again and became very popular today, because of the cruel practices of century in which we live. People of our century is in a misery situation because of wars and economical reasons. At the scientific meetings organising in western world, it is being explained that the values are the only solution to get rid of this unhappy situation, to make the world more livable place and to provide the social and individual peace. On the other hand it can be said that the eastern world in which we are is silent about this matter. As a member of the eastern world, Muslims have to make their values a current issues today as underlined. It can be said easly that the Prophet is the most important person to be sample figure for Muslims in the context of values. On this study, we discuss that how the Prophet Muhammad trained by Islamic values a society which are in ignorance, in an era which was dominated by negative values.
Save time & money - Smart Internet Solutions      Why do you need a reservation system?