Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Designkompetanse i et gjennomgående utdanningsløp

ADD TO MY LIST
 
Author(s): Liv Merete Nielsen | Ingvild Digranes

Journal: Techne Series : Research in Sloyd Education and Craft Science A
ISSN 1238-9501

Volume: 19;
Issue: 1;
Date: 2012;
Original page

ABSTRACT
Designere, beslutningstakere, investorer, brukere og konsumenter har ulike roller i en designprosess. Alle vil på et tidspunkt ta valg som får konsekvenser for en bærekraftig framtid, om det er gjennom byutvikling, kjøp og kast, produktutvikling eller markedsføring. Utdanning innen design i det 13-årige skoleløpet er derfor både et grunnlag for rekruttering til designprofesjonene og en allmenndannelse for å bli reflekterte konsumenter og brukere. Vi spør: Hvilke utfordringer står skoleverket overfor dersom målet er å fremme grunnleggende designkompetanse på de ulike utdanningsnivåene? Med søkelys på den gjennomgående designutdanningen i det 13-årige skoleløpet og overgangen til ulike profesjonsutdanninger vil vi problematisere utfordringer knyttet til overganger og kontinuitet mellom skoleslag og utdanningsnivå.   Nøkkelord: Design og samfunn, bærekraftig design, utdanning, dannelse, læreplanutvikling, designkompetanse.
Why do you need a reservation system?      Affiliate Program