Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

DETERMINATIONS ON EVALUATIONS OF EPIC CHARACTER OF HAMDI’S YUSUF AND ZULEYHA MASNAVI
HAMDİ’NİN YÛSUF U ZÜLEYHÂ MESNEVİSİ’NİN EPİK KARAKTERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ ÜZERİNE BAZI TESPİTLER

ADD TO MY LIST
 
Author(s): Mehmet YILMAZ

Journal: Journal of Turkish Studies
ISSN 1308-2140

Volume: 4;
Issue: 8;
Start page: 2444;
Date: 2009;
VIEW PDF   PDF DOWNLOAD PDF   Download PDF Original page

Keywords: Yusuf and Zuleyha | Epic Character | Axel Olrik | Epic Rules. Yusuf u Züleyha | Epik Karakter | Axel Olrik | Epik Kurallar.

ABSTRACT
In this study the minstrel of Yusuf and Zuleyha written by Hamdullah Hamdi was dealed in the view of Axel olrik’s epic rules. While evaluation of Mesnevi’s epic character, Turkish folk stories and Turkish legends were taken into consideration. At the end of research we saw that the epic quality of the poetry was very rich and Hamdi used the various sources to stay active readers and listeners as if he was teller of a story or a legend. Hamdi behaved like a epic narrator and minstrel who suggested the products of folk literature. In this view, the writer is very close to the traditions of folk literature. In such comparative studies on minstrels, similarities between different traditions of Turkish folk literature will be obvious. Bu çalışmada Hamdullah Hamdi’nin Yusuf u Züleyha Mesnevisi Axel Olrik’in Epik Kurallar’ı yönünden ele alınmıştır. Mesnevinin epik karakteri değerlendirilirken Türk halk hikâyeleri ve Türk destancılık geleneği de göz önünde bulundurulmuştur. İnceleme neticesinde mesnevinin epik niteliğinin zengin olduğunu, Hamdi’nin tıpkı bir hikâye veya destan anlatıcısı gibi dinleyicinin/okuyucunun dikkatini canlı tutmak için çeşitli kaynaklardan faydalandığını gördük. Hamdi bilerek veya bilmeyerek halk edebiyatı mahsullerini ortaya koyan destancı ve âşıklar gibi davranmıştır. Bu yönüyle de yazar halk edebiyatı geleneğine yaklaşmaktadır. Mesneviler üzerine yapılacak bu tür karşılaştırmalı çalışmalarda Türk edebiyatının farklı gelenekleri arasındaki benzerlikler daha da gün yüzüne çıkacaktır.

Tango Rapperswil
Tango Rapperswil

     Affiliate Program