Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Diagnostyka choroby wieńcowej w wieku podeszłym

ADD TO MY LIST
 
Author(s): Leszek Bryniarski | Kalina Kawecka-Jaszcz

Journal: Polish Journal of Cardiology
ISSN 1507-5540

Volume: 5;
Issue: 3;
Start page: 331;
Date: 2003;
VIEW PDF   PDF DOWNLOAD PDF   Download PDF Original page

Keywords: choroba wieńcowa | diagnostyka | ludzie starzy

ABSTRACT
Częstość występowania choroby wieńcowej (chns) wzrasta wraz z wiekiem, zaś główne czynniki ryzyka chns pozostają takie same jak u osób młodszych, a około 30% osób po 65 r.ż. ma objawy kliniczne choroby wieńcowej. Chns jest najczęstszą przyczyną zgonów ludzi w wieku podeszłym. Starzenie układu krążenia powoduje zmiany strukturalne i czynnościowe serca i naczyń oraz prowadzi do charakterystycznych dla wieku zmian patofizjologicznych, rzutujących na obraz kliniczny choroby wieńcowej. W starszym wieku choroba jest zwykle bardziej zaawansowana, częściej stwierdzana jest w koronarografii choroba trójnaczyniowa i zwężenie pnia lewej tętnicy wieńcowej. Omówiono kliniczną manifestację chns, zwracając uwagę na występowanie takich objawów choroby, jak: duszność wysiłkowa, niewydolność serca, obrzęk płuc, uczucie zmęczenia lub osłabienia w czasie lub po wysiłku fizycznym, objawy neurologiczne lub zaburzenia rytmu serca. Przedyskutowano przyczyny trudności diagnostycznych wynikających m.in. z: nietypowej symptomatologii, obecności chorób współistniejących, zażywania licznych leków (w tym przeciwbólowych), niezdolności do wykonywania testów diagnostycznych, utrudnionej współpracy, zmian w zapisach elektrokardiograficznych maskujących niedokrwienie. Podkreślono konieczność zebrania pełnego wywiadu, przeprowadzenia badania fizykalnego, oceny czynników ryzyka chns oraz chorób towarzyszących u każdego pacjenta w starszym wieku. Omówiono przydatność badań (elektrokardiografia spoczynkowa i wysiłkowa, echokardiografia, echokardiografia obciążeniowa, scyntygrafia perfuzyjna, EBCT i MSCT, koronarografia). Złotym standardem w diagnostyce choroby wieńcowej w wieku podeszłym pozostaje koronarografia, ale chorzy w tej grupie wiekowej są znacznie rzadziej, niżby to wynikało ze wskazań, kierowani zarówno do nieinwazyjnych badań diagnostycznych, jak i do koronarografii.
Affiliate Program     

Tango Rapperswil
Tango Rapperswil