Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Diagnostyka i leczenie ostrej zatorowości płucnej w świetle najnowszych wytycznych Grupy Roboczej Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego

ADD TO MY LIST
 
Author(s): Michał Ciurzyński | Krzysztof J. Filipiak | Piotr Pruszczyk

Journal: Polish Journal of Cardiology
ISSN 1507-5540

Volume: 3;
Issue: 2;
Start page: 127;
Date: 2001;
VIEW PDF   PDF DOWNLOAD PDF   Download PDF Original page

Keywords: zatorowość płucna | standardy postępowania

ABSTRACT
Grupa Robocza Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego przedstawiła i opublikowała w sierpniu 2000 roku standardy postępowania w ostrej zatorowości płucnej. Zatorowość płucna (zp) jest istotnym problem zdrowotnym w skali międzynarodowej, często trudnym do rozpoznania lub nierozpoznawanym w ogóle. Opublikowane standardy postępowania Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego proponują wyodrębnienie 2 postaci zp: masywnej oraz niemasywnej. Masywna zp może być rozpoznana w przypadku wstrząsu definiowanego jako skurczowe obniżenie ciśnienia tętniczego 40 mm Hg na okres dłuższy niż 15 minut, nie związanego z zaburzeniem rytmu, hipowolemią, czy wstrząsem septycz-nym. Oprócz tego podziału standardy proponują wyróżnić podgrupę chorych z niemasywną zatorowścią płucną, ale z cechami hipokinezy prawej komory (postać submasywna zp). W standardach omówiono podstawy nowoczesnej diagnostyki i terapii zp, zaprezentowane skrótowo w tej publikacji. Przedstawiono w nich oprócz cech klinicznych zp, znaczenie takich metod diagnostycznych, jak m.in.: scyntygrafia płucna, an-giografia płucna, spiralna tomografia komputerowa, echokardiografia, czy testy laboratoryjne. Omówiono również wskazania do określonych sposobów terapii (tromboliza, leczenie przeciwkrzepliwe, embolektomia chirurgiczna).

Tango Jona
Tangokurs Rapperswil-Jona

     Save time & money - Smart Internet Solutions