Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Diagnostyka i leczenie przetok tętnic wieńcowych u dzieci - doświadczenia własne

ADD TO MY LIST
 
Author(s): Katarzyna Ostrowska | Tomasz Moszura | Paweł Dryżek | Jadwiga A. Moll | Jacek J. Moll | Andrzej Sysa

Journal: Polish Journal of Cardiology
ISSN 1507-5540

Volume: 7;
Issue: 3;
Start page: 227;
Date: 2005;
VIEW PDF   PDF DOWNLOAD PDF   Download PDF Original page

Keywords: przetoka tętnicy wieńcowej | leczenie interwencyjne

ABSTRACT
Wprowadzenie: Przetoki tętnic wieńcowych występują jako wady izolowane lub towarzyszą innym złożonym patologiom układu sercowo-naczyniowego. Materiał i metodyka: Przedstawiono grupę 6 pacjentów z przetokami wieńcowymi (w wieku od 1 miesiąca do 12 roku życia), którzy byli diagnozowani i leczeni w Klinice Kardiologii ICZMP w Łodzi. Diagnostyka opierała się na badaniu przedmiotowym, analizie EKG, badaniu ECHO i koronarografii. Wyniki: U 2 pacjentów przetoka wieńcowa była izolowaną wrodzoną anomalią, u 2 współistniała z innymi wadami (w jednym przypadku z atrezją zastawki tętnicy płucnej z ciągłą przegrodą międzykomorową, w drugim z atrezją ujścia lewej tętnicy wieńcowej), u 2 przetokę stwierdzono po operacji korekcji całkowitej tetra-logii Fallota. Postępowanie lecznicze było uzależnione od lokalizacji i anatomii przetoki oraz od obecności innych wad. Trzech pacjentów leczonych było interwencyjnie, dwóch operacyjnie. We wszystkich przypadkach leczenie było skuteczne, bez powikłań. Wnioski: 1. Diagnostyka przetok wieńcowych musi być uzupełniona selektywną koronarografią przed podjęciem decyzji o rodzaju leczenia. 2. Leczenie interwencyjne przetok wieńcowych może być z powodzeniem stosowane u dzieci jako metoda alternatywna do leczenia operacyjnego.
Save time & money - Smart Internet Solutions     

Tango Jona
Tangokurs Rapperswil-Jona