Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Diagnostyka laboratoryjna kandydozy - metody konwencjonalne

ADD TO MY LIST
 
Author(s): Izabela Mecler | Urszula Nawrot

Journal: Medical Mycology
ISSN 1232-986X

Volume: 14;
Issue: 4;
Start page: 276;
Date: 2007;
VIEW PDF   PDF DOWNLOAD PDF   Download PDF Original page

Keywords: Candida | kandydoza | identyfikacja drożdży | auksanogram | testy lekowrażliwości

ABSTRACT
Grzyby z rodzaju Candida powodują szerokie spektrum zakażeń zarówno powierzchniowych, jak i głębokich. Prawidłowa diagnoza, szybkie zidentyfikowanie patogenu i oznaczenie jego lekowrażliwości są podstawowymi czynnikami decydującymi o wprowadzeniu właściwej terapii, co w przypadku głębokiej kandydozy często przesądza o życiu chorego. Materiał do badań mikologicznych jest bardzo różnorodny (wymazy ze śluzówek, skóry, krew, mocz, popłuczyny oskrzelowe, płyny z jam ciała). Rutynowe badania mikologiczne obejmują mikroskopię bezpośrednią oraz hodowlę na podłożach specjalnych (agar Sabourauda), w tym na podłożach chromogennych (np. Chromagar Candida), ułatwiających izolację grzybów z infekcji mieszanych. Wyizolowany szczep jest identyfikowany metodami, opartymi na ocenie cech fenotypowych, mianowicie morfologii (np. filamentacja, tworzenie chlamydospor) i aktywności metabolicznej patogenu (zymogram, auksanogram). Ostatnim etapem badania jest ocena lekowrażliwości, która w przypadku grzybów jest szczególnie trudna. Według CLSI (Central Laboratory Standards Institute) referencyjną metodą jest metoda seryjnych rozcieńczeń, której zastosowanie w laboratoriach diagnostycznych jest bardzo ograniczone. Testy komercyjne, np. ATB Fungus (bioMérieux) pozwalają jedynie na półilościową ocenę, natomiast najprostsza technika krążkowo-dyfuzyjna, możliwa do zastosowania w rutynowych laboratoriach, posiada akceptację CLSI jedynie dla flukonazolu i worikonazolu. Należy podkreślić, iż wzrasta odsetek zakażeń powodowanych przez gatunki non-albicans, które często są naturalnie oporne na antymikotyki i których identyfikacja za pomocą komercyjnych paneli biochemicznych często jest niemożliwa. Uzasadnione jest poszukiwanie doskonalszych metod diagnostycznych.
Save time & money - Smart Internet Solutions     

Tango Rapperswil
Tango Rapperswil