Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Diagnostyka obrazowa guzów trzustki. Część pierwsza: opis stosowanych metod

ADD TO MY LIST
 
Author(s): Michał Studniarek | Joanna Pieńkowska | Edyta Szurowska

Journal: Polish Gastroenterology
ISSN 1232-9886

Volume: 14;
Issue: 6;
Start page: 445;
Date: 2007;
VIEW PDF   PDF DOWNLOAD PDF   Download PDF Original page

Keywords: guz trzustki | torbiel rzekoma trzustki | diagnostyka radiologiczna

ABSTRACT
Pod pojęciem guzy trzustki kryje się całe spektrum procesów patomorfologicznych od zmian łagodnych do zagrażających życiu nowotworów złośliwych. Szybki i wielokierunkowy rozwój radiologii w ostatnich 20-30 latach doprowadził do udoskonalenia tradycyjnych metod obrazowania i pojawienia się całkowicie nowych technik, opartych na wykorzystaniu różnych zjawisk fizycznych i szybkich procesorów obrazowych. Autorzy opisują zastosowania tych metod w diagnostyce guzów trzustki. W świetle cytowanego piśmiennictwa za metodę podstawową w wykrywaniu i różnicowaniu zmian ogniskowych w trzustce należy uznać wielorzędową i wielofazową tomografię komputerową (TK). Przezpowłokowa ultrasonografia ma zastosowanie głównie do monitorowania klinicznego przebiegu zmian o dużej dynamice (zwłaszcza torbieli rzekomych) i oceny struktur naczyniowych w sąsiedztwie guza. Duże znaczenie przypisuje się ultrasonografii w wykrywaniu bezobjawowych guzów trzustki. Poszukiwanie objawowych małych guzów trzustki oraz pobieranie materiału do badań mikroskopowych powinno się wykonywać pod kontrolą endoskopowej lub śródoperacyjnej ultrasonografii. W przypadkach niejednoznacznych wyników TK należy wykonać magnetyczny rezonans jądrowy w takim wariancie, jaki wynika z analizy obrazu klinicznego. W szczególnych przypadkach przydatna może okazać się klasyczna angiografia, a nawet pozytonowa tomografia emisyjna.

Tango Rapperswil
Tango Rapperswil

     Save time & money - Smart Internet Solutions