Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Diagnostyka raka trzustki ze szczególnym uwzględnieniem cytologii soku trzustkowego i wymazów szczoteczkowych

ADD TO MY LIST
 
Author(s): Anna Jabłońska | Marian Smoczyński

Journal: Polish Gastroenterology
ISSN 1232-9886

Volume: 14;
Issue: 3;
Start page: 209;
Date: 2007;
VIEW PDF   PDF DOWNLOAD PDF   Download PDF Original page

Keywords: rak trzustki | cytologia soku trzustkowego | wymazy szczoteczkowe

ABSTRACT
Wczesne rozpoznanie i leczenie raka trzustki pozostają wyzwaniem współczesnej medycyny. Dynamiczny rozwój diagnostyki obrazowej w ostatnich latach nie wpłynął znacząco na poprawę wyników leczenia. Wskazuje to na potrzebę poszukiwania dodatkowych narzędzi diagnostycznych, które razem z badaniami obrazującymi, umożliwią wcześniejsze rozpoznawanie tej choroby. Szczególnym problemem diagnostycznym jest różnicowanie przewlekłego zapalenia trzustki i raka tego narządu. W tym kontekście obiecujące wydają się badania cytologiczne soku trzustkowego oraz wymazów szczoteczkowych z przewodu trzustkowego i żółciowego, zwłaszcza, że cechują się one bardzo wysoką swoistością. Wprowadzenie ich do standardów diagnostycznych powinno poprawić wczesną diagnostykę raka trzustki, a w konsekwencji wyniki terapeutyczne.

Tango Rapperswil
Tango Rapperswil

     Save time & money - Smart Internet Solutions