Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Diagnostyka różnicowa ciężkich postaci zaparć stolca

ADD TO MY LIST
 
Author(s): Tomasz Kościński

Journal: Polish Gastroenterology
ISSN 1232-9886

Volume: 12;
Issue: 1;
Start page: 41;
Date: 2005;
VIEW PDF   PDF DOWNLOAD PDF   Download PDF Original page

Keywords: zaparcie stolca | ocena pasażu jelitowego | defekografia | manometria anorektalna

ABSTRACT
Obiektywnej ocenie zjawisk patofizjologicznych, leżących u podstaw utrudnionego wydalania stolca, służą badania morfologiczne i czynnościowe okrężnicy, odbytnicy i struktur dna miednicy. Badanie czasu pasażu przez jelito grube pozwala rozdzielić zaburzenia defekacji związane z dysfunkcją okrężnicy lub z opróżnianiem odbytnicy. Defekografia służy identyfikacji rectocoele, sigmoidocoele, wewnętrznego wgłobienia odbytnicy i pozwala określić ich rolę w mechanizmie dyschezji. Manometria anorektalna pomaga diagnozować chorobę Hirschsprunga, wykazując brak możliwości wywołania odruchu hamującego odbytniczo-odbytowego. Wysokie wartości ciśnień w kanale odbytu, a zwłaszcza brak rozkurczu zwieraczy podczas parcia, wskazują na zespoły spastyczne dna miednicy.

Tango Jona
Tangokurs Rapperswil-Jona

     Affiliate Program