Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

DIALECT DICTIONARIES: METHOD AND PROBLEMS-II-
AĞIZ SÖZLÜKLERİ: YÖNTEM VE SORUNLAR -II-

ADD TO MY LIST
 
Author(s): Ali AKAR

Journal: Journal of Turkish Studies
ISSN 1308-2140

Volume: 4;
Issue: 8;
Start page: 216;
Date: 2009;
VIEW PDF   PDF DOWNLOAD PDF   Download PDF Original page

Keywords: Turkey’s Turkish Dialect | Methods for dictionary preparation Türkiye Türkçesi ağızları | ağız sözlükleri | sözlükçülük yöntemleri.

ABSTRACT
There are many methodological mistakes committed while preparing Turkey’s Turkish Dialect dictionaries. This results in the presence of words having phonetic and semantic defects in these dictionaries. Hence, while preparing a dialect dictionary, new methods such as description and synchronism compiling concept areas, making use of written language, and contextual meaning should be employed. Türkiye Türkçesi ağız sözlüklerinin hazırlanışları sırasında birtakım yöntem hataları bulunmaktır. Bu sebeple, söz verileri, sözlüklerde, fonetik ve anlambilimsel yönlerden doğru olarak yer almamaktadır. Bunun için, ağız sözlüğü hazırlanırken, betimsellik ve eşzamanlılık, kavram alanları derlenmesi, yazı dilinin imkânlarından yararlanma, bağlam anlamı gibi yeni yöntemlere başvurulmalıdır.
Save time & money - Smart Internet Solutions     

Tango Rapperswil
Tango Rapperswil