Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Die Boer se Roer. Die Groot Geweerboek van Suid-Afrika.

ADD TO MY LIST
 
Author(s): Jan Ploeger

Journal: Scientia Militaria : South African Journal of Military Studies
ISSN 2224-0020

Volume: 5;
Issue: 3;
Date: 2012;
Original page

Keywords: Miquelette | Geweer | Suid-Afrika | Die ontwikkeling van die vuurwapen met betrekking tot Suider-Afrika | Die rol van die roer in die geskiedenis van Suid-Afrika | Die Boer se roer as jaggeweer

ABSTRACT
Sonder die Boer en sy roer is die geskiedenis van ons land feitlik ondenkbaar en dit is clan ook volkome juis gesien dat die skrywer van hierdie baanbrekerswerk die vrugte van sy jarelange studie allereers opgedra het aan ons pioniervoorvaders wat met die roer in die hand in Suider-Afrika 'n nuwe volk ... tot stand gebring het'.

Tango Jona
Tangokurs Rapperswil-Jona

     Affiliate Program