Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Die Duitse Aandeel in die Militêre Geskiedenis van Suid-Afrika en Suidwes-Afrika.

ADD TO MY LIST
 
Author(s): H.J. Botha | Jan Ploeger

Journal: Scientia Militaria : South African Journal of Military Studies
ISSN 2224-0020

Volume: 2;
Issue: 4;
Date: 2012;
Original page

Keywords: oudste blanke bevolkingskern in SA | Duitse Legioen | Duitse Militêre Bydraes | Majoor R. F. W. Albrecht | Zuid-Afrikaansche Republiek | Suidwes-Afrika

ABSTRACT
Die Republiek van Suid-Afrika is die geestelike, kulturele, ekonomiese, en militêre verlengstuk van die Weste aan die suidpunt van Afrika. As gevolg van sy ligging vorm dit nie alleen 'n waardevolle skakel tussen die Weste en die Ooste nie, maar terselfdertyd ook een van die belangrikste toegangsfronte tot die hele suidelike deel van die wêrelddeel Afrika. Die grondslae van die blanke samelewing aan die Kaap die Goeie Hoop is deur verteenwoordigers van verskillende Wes-Europese volke gelê. Elkeen van hulle het daartoe bygedra dat daar in die uitgestrekte land onder die Suiderkruis na verloop van tyd 'n jong, lewenskragtige nasie ontstaan het wat vanaf die begin van sy wordingsgeskiedenis voortdurcnd die leiding van die Allerhoogste erken het.
Affiliate Program     

Tango Jona
Tangokurs Rapperswil-Jona