Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Die Fort te Johannesburg

ADD TO MY LIST
 
Author(s): Jan Ploeger

Journal: Scientia Militaria : South African Journal of Military Studies
ISSN 2224-0020

Volume: 3;
Issue: 5;
Date: 2012;
Original page

Keywords: Jameson-inval | Maj. White | 2 Januarie 1896 | Leander Starr Jameson | stigting van korpse | Fortebou op Johannesburg

ABSTRACT
Die "Staat van buit Jameson..mval aan de Artillerie afgeleverd", gedateer 2 Januarie 1896: is een van die dokumente van militer-historiese waarde in die Transvaalse Argiefbewaarplek, Pretoria, wat aan die Jameson-inval herinner.

Tango Jona
Tangokurs Rapperswil-Jona

     Affiliate Program