Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

DIE GESKIEDENIS VAN DIE I PERSONEELFUNKSIE IN DIE SA WEERMAG SEDERt WOI TOT 31 JANUARIE 1981

ADD TO MY LIST
 
Author(s): J.J. Du Toit

Journal: Scientia Militaria : South African Journal of Military Studies
ISSN 2224-0020

Volume: 18;
Issue: 4;
Date: 2012;
Original page

Keywords: Geskiedenis van die personeelfunksie | H SAW | Bevel en beheer | Mannekragsituasie | Bemanning | Instandhouding

ABSTRACT
Op versoek van H SAW is hierdie geskiedenis van die personeelfunksie geskryf ten einde dit as hulpmiddel te kan gebruik om ten dense in die personeelveld te bepaal. Geen geskiedeniswerk kan ooit volledig wees nie. Daar moet 'n keuse gemaak word uit die totaliteit van feite wat uit bronne na vore gekom het, Ten opsigte van die geskiedeniswerk is daar dus baie wat ongesê gebly het en kan dit hoogstens as 'n horisontale of oorsigtelike geskiedenis gekarakteriseer word. Elke aspek wat behandel is kan die onderwerp van 'n diepte-ondersoek en 'n aparte indringende studie word. Sekere feite het waarskynlik onvermeld gebly bloot uit gebrek aan voldoende argiefmateriaal en tyd om daarna te soek. 
Affiliate Program     

Tango Rapperswil
Tango Rapperswil