Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Die internationale Buren- Agitafon 1899-1902.

ADD TO MY LIST
 
Author(s): Jan Ploeger

Journal: Scientia Militaria : South African Journal of Military Studies
ISSN 2224-0020

Volume: 5;
Issue: 4;
Date: 2012;
Original page

Keywords: suiwer militêre kragmeting | Tweede Anglo- Boereoorlog | Deutschland | ULRICH KRöLL

ABSTRACT
Haitung der Offentlichkeit und Agitation zugunsten der Buren in Deutschland, Frankreich und den Niederlanden wahrencl des BurenkriegesDriekwart eeu skei ons van die Tweede Anglo- Boereoorlog en ongetwyfeld sal hierdie feit, sowel in woord as geskrif, nie onopgemerk verbygaan nie. In velerlei opsigte het hierdie botsing, wat oneindig veel meer was as 'n suiwer militêre kragmeting, so diep in die verdele verloop van ons geskiedenis ingegryp, dat elkeen van ons hierdie stryd eenvoudig moet raaksien.

Tango Jona
Tangokurs Rapperswil-Jona

     Save time & money - Smart Internet Solutions