Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

DIE KAPELAAN: IN DIENS MET DIE SWAARD VAN DIE HEILIGE GEES

ADD TO MY LIST
 
Author(s): Kapelaan-generaal Afdeling Godsdienstige Publikasies

Journal: Scientia Militaria : South African Journal of Military Studies
ISSN 2224-0020

Volume: 13;
Issue: 4;
Date: 2012;
Original page

Keywords: The role of the Chaplain | South African Chaplain Services | Opleldlng van kapelane | SAW | DIE EERSTE EN TWEEDE WERELDOORLOG (1914-1918 | 1939-1945)

ABSTRACT
The short article below deals with the role of the Chaplain throughout the history of South Africa and with the South African Chaplain Services in particular.

Tango Jona
Tangokurs Rapperswil-Jona

     Affiliate Program