Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

DIE STRYD TEEN DIE VOORPOSTE: 1-2 FEBRUARIE 1941

ADD TO MY LIST
 
Author(s): L. Du Plessis

Journal: Scientia Militaria : South African Journal of Military Studies
ISSN 2224-0020

Volume: 4;
Issue: 4;
Date: 2012;
Original page

Keywords: Oos-Afrika | Suid-Afrika loods sy eerste offensief in WW II | brig D. H. Pienaar | 1 SA Brigade | 1 November 1940 | Gilgil | 2 SA Brigade | It-genl sir Alan Cunningham | Oos-Afrikaanse Mag | Britse Oos-Afrikaanse Mag

ABSTRACT
Suid-Afrikaanse magte na Oos-AfrikaSuid-Afrika loods sy eerste offensief in die Tweede W√™reldoorlog, wat hy as bondgenoot van Brittanje en vyand van Duitsland en Itali√ę binnetree, teen die Italiaanse ryk in Oos- Afrika. Om die vyand daar aan te pak, word die Suid-Afrikaanse Brigades 1, 2 en 5 vir voltydse oorlogsdiens gemobiliseer, en na 'n kort intensiewe opleiding na Oos-Afrika verskeep, onder bevel van brig-genl G. E. Brink, DSO,' wat met sy in Suid-Afrika saamgestelde hoofkwartier van 1 Suid-Afrikaanse Divisie, in November 1940 noordwaarts beweeg. Tot op hierdie oomblik moes slegs twee Britse divisies, naam/ik die Afrikadivisies 11 en 12, 'n front van 750 myI beskerm teen die moontlike militere ambisie van die Italianers, wat stewig in die saa/ sit in hul kolonie Abessinie. Trouens. Die Ita/ianers het hul getalsoorwig nuttig gebruik deur Brits-Somali/and te oorrompel, aan die grens van Kenia Brits-Moyale te beset, en selfs sestig myI na Buna deur te druk.
Save time & money - Smart Internet Solutions     

Tango Rapperswil
Tango Rapperswil