Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

DIE VAL VAN PRETORIA

ADD TO MY LIST
 
Author(s): Sophia Du Preez

Journal: Scientia Militaria : South African Journal of Military Studies
ISSN 2224-0020

Volume: 5;
Issue: 3;
Date: 2012;
Original page

Keywords: 9 Oktober 1899 | ultimatum aan die Britse Regering | Tweede Anglo-Boereoorlog |   Lord Roberts |   Oranje-Vrystaat geannekseer | die slag van Paardeberg |  Jameson-inval

ABSTRACT
Op 9 ,Oktober 1899 het die Suid-Afrikaanse Republiek, bygestaan deur die susterrepubliek, die Oranje-Vrystaat, 'n ultimatum aan die Britse Regering versend wat uitgeloop het op die Tweede Anglo-Boereoorlog. In diedaaropvolgende oorlog het die republieke in die eerste maande heldhaftig hul grense verdedig totdat lord Roberts met 'n sterk troepemag daaringeslaag het om die Boeremagte te ontsetel uit 'hulle stellings en gaandeweg daarin geslaag het om vanuit die Kaapkolonie noordwaarts op te ruk deur die Vrystaat. Bloemfontein het op 13 Maart 1900 geval en op 24 Mei het Lord Roberts aan die Vaalrivier gestaan waar hy by wyse van proklamasie die Oranje-Vrystaat geannekseer het in die naam van Haar Majesteit, koningin Victoria van Engeland. Die spoed waarmee Lord Roberts opgeruk het eersna die Bloemfonteinse en daarna na die Transvaalse hoofstede, het die Boeremagte onkant gevang. Binne enkele maande moes hulle telkens van een stelling na die volgende terugval terwyl ruim 4000 burgers uit hul skrale geledere gevange geneem is met die slag van Paardeberg.

Tango Rapperswil
Tango Rapperswil

     Affiliate Program