Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

DIN VIAŢĂ SI DIN CĂRŢI O LUCRARE CE NE PUNE PE GÂNDURI

ADD TO MY LIST
 
Author(s): Coriolan PĂUNESCU

Journal: Acta Universitatis Danubius : Communicatio
ISSN 1844-7562

Volume: 2;
Issue: 1;
Start page: 155;
Date: 2008;
Original page

ABSTRACT
A apărut, la Iasi, o carte cu valoare de unicat; este vorba de „Agriculturaîn proverbe si cugetări” (Ed. Vasiliana ’98, Iasi, 2008), semnată de reputatul Prof.univ. dr. Nicolae VASILESCU si ing. Aglaia VASILESCU, oameni care au slujitdecenii de-a rândul învăţământul agronomic românesc. De aici, desigur si respectulautorilor pentru agricultură si, mai ales, pentru oamenii satului, dedicaţi, înîntregime, acestei nobile îndeletniciri (dar si creaţiei lor spirituale, în care, nu o dată,se reflectă munca si viaţa de fiecare zi). Însă, această carte se vrea mai mult decâtspune, deoarece cuprinde si reflecţii ale oamenilor culţi, despre agricultură, întrecare scriitori, filosofi, muzicieni, savanţi ai domeniului agronomic, călătoriînvederaţi, politicieni, istorici, oameni ai catedrelor, revoluţionari de renume,evident, din lume si din ţară, din Antichitate si până astăzi.
Why do you need a reservation system?      Affiliate Program