Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Distribution of Nitrogen Dioxide Concentration in Kaunas 2003–2007 Azoto dioksido koncentracijos pasiskirstymas Kaune 2003–2007

ADD TO MY LIST
 
Author(s): Dovilė LAURINAVIČIENĖ

Journal: Environmental Research, Engineering and Management
ISSN 1392-1649

Volume: 54;
Issue: 4;
Start page: 5;
Date: 2011;
Original page

Keywords: nitrogen dioxide | annual and seasonal mean of nitrogen dioxide concentration | nitrogen dioxide concentration distribution maps

ABSTRACT
The aim of the present study was to assess distribution of nitrogen dioxide concentration in Kaunas. A passive sampling method was used. Sampling was carried out in 62 measurements points of Kaunas city during four different seasons in 2003-2007. According to the measured concentration average seasonal and annual concentration of nitrogen dioxide was calculated. The study results showed that mean nitrogen dioxide concentration in Kaunas was 18.1 µgm-3. The highest mean seasonal concentration was found during spring (20.1 µgm-3), the lowest - during winter (16.5 µgm-3). The highest nitrogen dioxide concentration was in Centras district (26.3 µgm-3), the lowest in Rokai - 11.4 µgm-3. Using Arc GIS program, maps of nitrogen dioxide concentration distribution were plotted. Nitrogen dioxide concentration interpoliation results revealed that the highest pollution was in Centras, Žaliakalnis, Dainava districts, the lowest was found in the areas with lower traffic flows and more green places. Šio straipsnio darbo tikslas – nustatyti oro taršą azoto dioksidu Kaune. Azoto dioksido tarša buvo nustatoma naudojant pasyvius kaupiklius. Miesto teritorijoje eksponuoti 62 bandiniai skirtingais 2003–2007 metų sezonais. Bandiniai buvo eksponuoti savaitę. Iš gautų koncentracijų matavimų apskaičiuotos vidutinė metinė ir sezoninė azoto dioksido koncentracija visame mieste ir atskiruose jo rajonuose. Tyrimų rezultatai parodė, kad vidutinė 2003–2007 metų azoto dioksido koncentracija Kaune buvo 18,1 µgm–3. Didžiausia vidutinė sezoninė azoto dioksido koncentracija nustatyta pavasarį – 20,1 µgm–3, mažiausia nustatyta žiemą – 16,5 µgm–3. Oro taršos azoto dioksidu atžvilgiu miesto mikrorajonai buvo nehomogeniški. Didžiausia vidutinė 2003–2007 metų azoto dioksido koncentracija buvo Centre (26,3 µgm–3). Naudojant ArcGIS programinę įrangą, buvo sudaryti azoto dioksido koncentracijos pasiskirstymo žemėlapiai. Azoto dioksido taršos interpoliavimo rezultatai parodė, kad didesnė tarša buvo Centro, Žaliakalnio, Dainavos rajonuose, mažesnė – tuose rajonuose, kur mažesni transporto srautai ir daugiau žaliųjų plotų.  
Affiliate Program     

Tango Rapperswil
Tango Rapperswil