Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

DÎVÂNÜ LÜGATİ’T-TÜRK AND UIGHURS
DÎVÂNÜ LÜGATİ’T-TÜRK VE UYGURLAR

ADD TO MY LIST
 
Author(s): Ahmet B. ERCİLASUN

Journal: Journal of Turkish Studies
ISSN 1308-2140

Volume: 4;
Issue: 8;
Start page: 5;
Date: 2009;
VIEW PDF   PDF DOWNLOAD PDF   Download PDF Original page

Keywords: Turk | Uighur | Kirghiz | Oghuz | Yaghma | Karluk | Dîvânü Lügati’t-Türk. Türk | Uygur | Kırgız | Oğuz | Yağma | Karluk | Dîvânü Lügati’t-Türk.

ABSTRACT
In this article we discuss the historical adventure of the Uighurs, who has significant place in Turkish history and is one of the foremost Turkish tribes in Turkish language and culture with the alphabet they used, the works of writing and translation they produced, and also their relationship with the Chinese, as far as with the other Turkish tribes, and furthermore their place in Turkishness under the consideration of data achieved from Dîvânü Lügati’t-Türk. Bu yazıda Türk tarihinde önemli bir yeri bulunan ve alfabeleriyle, meydana getirdikleri telif ve tercüme eserleriyle Türk dili ve kültürünün en önde gelen boylarından olan Uygur Türklerinin tarihî macerası, Çinlilerle ilişkileri, diğer Türk boylarıyla münasebeti, Türklük içindeki yeri Dîvânü Lügati’t-Türk’ün verileri de göz önünde tutularak ele alınmıştır.
Save time & money - Smart Internet Solutions     

Tango Rapperswil
Tango Rapperswil