Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Djoeke van Netten, Nicolaus Mulerius (1564-1630). Een geleerde uit Groningen in de discussies van zijn tijd (2010)

ADD TO MY LIST
 
Author(s): Jantien Dopper

Journal: Studium : Tijdschrift voor Wetenschaps- en Universiteits-Geschiedenis
ISSN 1876-9055

Volume: 4;
Issue: 3;
Start page: 182;
Date: 2012;
Original page
Why do you need a reservation system?      Save time & money - Smart Internet Solutions