Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Dlaczego warto poświęcić trochę czasu farmakoekonomii? Część 1

ADD TO MY LIST
 
Author(s): Maciej Niewada | Krzysztof J. Filipiak

Journal: Polish Journal of Cardiology
ISSN 1507-5540

Volume: 1;
Issue: 2;
Start page: 145;
Date: 1999;
VIEW PDF   PDF DOWNLOAD PDF   Download PDF Original page

Keywords: pełna analiza farmakoekonomiczna | koszt inkrementalny | koszt marginalny | koszt alternatywny

ABSTRACT
Z roku na rok wzrasta w środowisku medycznym zainteresowanie nurtem medycyny opartej na wiarygodnych badaniach klinicznych (Evidence-Based Medicine) oraz jej istotnym, nowym narzędziem badawczym – farmakoekonomią. Farmakoekonomię zdefiniowano jako usystematyzowaną naukową metodę oceny sposobu wykorzystania dostępnych zasobów. Pozwala ona na wspieranie procesu podejmowania decyzji o alokacji dostępnych zasobów w ochronie zdrowia i kreowania standardów postępowania diagnostyczno-terapeutycznego. Pierwsza część kursu farmakoekonomii dla kardiologów dotyczy znaczenia analizy faramakoekonomicznej w kompleksowej ocenie procedur medycznych z uwzględnieniem aspektów praktycznych. Wyjaśnione zostały podstawowe pojęcia stosowane w analizie ekonomicznej, zwłaszcza pojęcie kosztu alternatywnego, inkrementalnego i krańcowego. Scharakteryzowano także podstawowe typy oceny procedur medycznych, z uwzględnieniem osobliwości pełnej analizy farmakoekonomicznej. Omówiono istotę badania farmakoekonomicznego, w którym równoległej analizie poddawane są koszty i efekty alternatywnych procedur medycznych. Do pierwszej części kursu dołączono zestaw pytań dotyczących prezentowanego materiału. W odpowiedziach przedstawiono graficzne odzwierciedlenie różnic między kosztem krańcowym a inkrementalnym.

Tango Rapperswil
Tango Rapperswil

     Save time & money - Smart Internet Solutions