Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Dna moczanowa – aktualne spojrzenie na diagnostykę i leczenie

ADD TO MY LIST
 
Author(s): Ewa Gińdzieńska-Sieśkiewicz | Stanisław Sierakowski | Izabela Domysławska | Agnieszka Sulik

Journal: Reumatologia
ISSN 0034-6233

Volume: 48;
Issue: 6;
Start page: 425;
Date: 2010;
Original page

Keywords: dna moczanowa | zespół metaboliczny | leczenie

ABSTRACT
Wpracy przedstawiono najnowsze doniesienia na temat współistnieniadny moczanowej oraz bezobjawowej hiperurykemiiz zespołem metabolicznym. Biorąc pod uwagę wyniki naj now -szych badań, celowe wydaje się wczesne leczenie hiperurykemiibezobjawowej, zwłaszcza u chorych z nadciśnieniem tętniczymoraz ryzykiem wystąpienia incydentów sercowo-naczyniowych.
Save time & money - Smart Internet Solutions      Why do you need a reservation system?