Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Dobry efekt leczenia "top-down" ciężkiej postaci choroby Leśniowskiego-Crohna u 15-letniej dziewczynki

ADD TO MY LIST
 
Author(s): Monika Parzęcka | Grażyna Bała | Mieczysława Czerwionka-Szaflarska | Renata Kuczyńska

Journal: Pediatria Współczesna
ISSN 1507-5532

Volume: 9;
Issue: 3;
Start page: 214;
Date: 2007;
VIEW PDF   PDF DOWNLOAD PDF   Download PDF Original page

Keywords: choroba Leśniowskiego-Crohna | leczenie | młodzież

ABSTRACT
Przedstawiono przypadek 15-letniej dziewczynki, u której rozpoznano ciężką postać choroby Leśniowskiego-Crohna (ch. L-C) ze zmianami okołoodbytniczymi. U pacjentki, ze względu na przebieg kliniczny i obraz makroskopowy błony śluzowej jelita grubego, do leczenia włączono preparat 5-ASA, azatioprynę (AZA), glikortykosteroidy systemowo, antybiotyk, probiotyki oraz żywienie pozajelitowe. Wynik badania histopatologicznego potwierdził rozpoznanie ch. L-C o lokalizacji okrężniczej. Po 7 dniach leczenia uzyskano poprawę kliniczną, po 3 tygodniach endoskopową, a w ocenie histopatologicznej wykazano początek remisji. Celem pracy jest podkreślenie konieczności indywidualnego ustalania terapii w ch. L-C i rozważania metody "top-down", dzięki której u naszej pacjentki uzyskaliśmy szybką poprawę kliniczną i morfologiczną bez zastosowania terapii biologicznej.

Tango Jona
Tangokurs Rapperswil-Jona

     Save time & money - Smart Internet Solutions