Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Dokumenti- POSLIJEDIPLOMSKI SPECIJALISTIČKI STUDIJ IZ SUPERVIZIJE PSIHOSOCIJALNOG RADA Obrazloženje, uvjeti, nastavni program i plan studijskog programa

ADD TO MY LIST
 
Author(s): Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Journal: Ljetopis Studijskog Centra Socijalnog Rada
ISSN 1846-5412

Volume: 14;
Issue: 2;
Start page: 479;
Date: 2007;
Original page
Why do you need a reservation system?      Save time & money - Smart Internet Solutions